2,7 miljarder

2016 genererade vi 2,7 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborgsregionen.

1,2 miljarder

Omsättningen för 2016 uppgick till 1,2 miljarder kronor.

1,8 miljoner

Under 2016 hade vi 1,8 miljoner besök till våra möten, mässor, hotell och restauranger.